PROFESIONALNI UPRAVNIK

Profesionalni upravnik , održavanje i upravljanje zgradama

PROFESIONALNI UPRAVNIK

Upravnik stambene jedinice

Poštovani stanari,
U skladu sa novim zakonom o stanovanju i održavanju zgrada(SL. Glasnik RS br. 104/16), propisana je obaveza da svaka zgrada ima svog upravnika. Može biti izabran neko od stanara iz zgrade ko će vršiti sve Zakonom predviđene obaveze bez naknade ili će dvotrećinskom većinom skupština stanara izabrati PROFESIONALNOG UPRAVNIKA i poveriti mu poslove upravljanja stambenom zajednicom.


Profesionalni upravnik , održavanje i upravljanje zgradama

PROFESIONALNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA:

PONUDA za profesionalno upravljanje stambenom zajednicom

Iskoristite mogućnost da po ceni jednog upravnika, vašom zgradom profesionalno upravlja tim ljudi, koji se sastoji od iskusnih diplomiranih pravnika, ekonomista, građevinskih inženjera, inženjera arhitekture, elektroinženjera i mašinskih inženjera.
Cilj našeg tima je da organizuje sve neophodne pravne, ekonomske i građevinske poslove za vašu stambenu zajednicu.
Podizanje stepena udobnosti stanovanja, bezbednosti i prava stanara naš je zadatak.

Kako upravljanje zgradom podrazumeva veliki broj obaveza i neprekidno radno vreme, nudimo vam usluge našeg tima, koji će vam biti na raspolaganju 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji.

Garantujemo vam ispunjenje svih zakonskih obaveza koje će biti predmet kontrole nadležnih organa, a koja počinje od Nove godine.

Nudimo vam sledeće usluge po dogovorenoj ceni:

 • zastupanje stambene zajednice;
 • registracija stambene zajednice;
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova zgrade;
 • vođenje evidencije o vlasnicima i zakupcima;
 • izvršavanje odluka stambene zajednice;
 • otvaranje imejl adrese stambene zajednice;
 • predlaganje skupštini stambene zajednice;
 • organizovanje izvođenja radova na zajedničkim delovima zgrade;
 • vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice;
 • održavanje zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;
 • prijem prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog;
 • reda, buka…) 24 časa dnevno sedam dana u nedelji;
 • drugi poslovi određeni zakonom.


Profesionalni upravnik , održavanje i upravljanje zgradama

Dok smo vaši upravnici, za vas ćemo raditi besplatno:

 • vizuelna identifikacija konstruktivnih i ostalih građevinskih nedostataka, sa izradom neophodnog izveštaja o stanju objekta;
 • vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko-zanatskih
 • radova;
 • pregled i procena stepena bezbednosti zgrade;
 • saveti za unapređenje energetske efikasnosti i protivpožarne
 • zaštite;
 • izrada poreske prijave i poreskog bilansa.

Ukoliko se ne odlučite za profesionalnog upravnika već izaberete da neko od stanara vaše zgrade bude upravnik možemo vam pružiti posebne usluge i konsultacije uz naknadu:

 • registracija stambene zajednice;
 • popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova zgrade;
 • otvaranje imejl adrese stambene zajednice;
 • predlaganje skupštini stambene zajednice program održavanja;
 • organizovanje radova hitnih intervencija;
 • organizovanje izvođenja radova na zajedničkim delovima zgrade;
 • vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice;
 • pravne konsultacije i saveti;
 • vizuelna identifikacija konstruktivnih i ostalih građevinskih nedostataka, sa izradom neophodnog izveštaja o stanju objekta;
 • vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova;
 • pregled i procena stepena bezbednosti zgrade;
 • saveti za unapređenje energetske efikasnosti i protivpožarne
 • zaštite;
 • izrada poreske prijave i poreskog bilansa.

Profesionalni upravnik , održavanje i upravljanje zgradama

Upravljanje stambenom zajednicom

Naš zadatak je da vam obezbedimo jasne i precizne ugovore o pružanju svih vrsta usluga, popravki opreme i izvođenju građevinskih radova.

Neophodni poslovi na zgradi

Ispitivanja i usluge

 • ispitivanje opreme
 • ispitivanje instalacija
 • izrade raznih projekata
 • izrade raznih elaborata
 • čišćenje zgrade
 • dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
Popravka opreme

 • mašinskih instalacija
 • elektroinstalacija
 • instalacija vodovoda i kanalizacije
 • gasnih instalacija
 • protivpožarnih sistema
 • sistema za video nadzor
Gradjevinski radovi

 • Tekuće i interventno odžavanje
 • Investiciono održavanje


Profesionalni upravnik , održavanje i upravljanje zgradama

FINANSIJSKI, RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT UPRAVLjANjA ZGRADOM

Veliki broj zakona i podzakonskih akata uređuje rad:

 • Stambene zajednice koja je pravno lice;
 • Upravnika i profesionalnog upravnika;
 • Organizatora profesionalnog upravljanja koji je registrovan kao pravno lice ili preduzetnik.

Dobro poznavanja propisa omogućava nesmetano obavljanje predviđenih poslova, daje sigurnost u poslovanju i osnovni je preduslov za stabilan i uspešan razvoj svakog učesnika u poslu upravljanja zgradom.

Naš tim stručnjaka omogućava Vam da brzo, efikasno i lako budete osposobljeni za svakodnevni rad na upravljanju zgradom, uz stalnu podršku koju nastavljamo da Vam dajemo, a shodno Vašim zahtevima i to po pitanju:

 • otvaranja tekućeg računa
 • dostavljanja dnevnih izveštaja o prometu na tekućem računu
 • davanja naloga za plaćanje
 • vršenja naplate
 • raspolaganja sredstvima na tekućem računu
 • evidencija priliva i odliva novčanih sredstava
 • izveštavanja o visini i vrstama priliva na tekuči račun
 • izveštavanja o visini i vrstama odliva sa tekućeg računa
 • pravu i načinu raspolaganja gotovim novcem
 • vođenja blagajničkog poslovanja
 • sprovođenja asignacija, cesija, kompenzacija i drugih oblika plaćanja

Vodimo računa o:
 • sadržini izlaznih računa
 • vremenu izdavanju izlaznih računa
 • obavezi izdavanja fiskalnih isečaka
 • sadržini ulaznih računa
 • kontroli verodostojnosti ulaznih računa
 • odlukama i ugovorima koji su osnov ulaznih i izlaznih računa.
U zavisnosti od vrste organizovanja pružamo Vam usluge:
 • evidencija prihoda i rashoda
 • knjigovodstvenog evidentiranja poslovnih promena
 • sačinjavanja Bilansa uspeha
 • sastavljanja Finansijskog izveštaja
 • popunjavanja i podnošenja poreske prijave i poreskog bilansa.
Vršimo obračunavanje, podnošenje poreskih prijava i popunjavanje naloga za plaćanje po osnovu :
 • poreza na dobit
 • poreza na dodatu vrednost
 • poreza po odbitku
 • poreza na prenos apsolutnih prava
 • poreza na imovinu i dr.
 • Posedujemo kvalifikovan elektronski sertifikat potreban za elektronsku komunikaciju sa Poreskom upravom i drugim nadležnim institucijama za potrebe vašeg poslovanja.


Profesionalni upravnik , održavanje i upravljanje zgradama

ODRŽAVANJE ZGRADE

Održavanje zgrade, jesu sve aktivnosti održavanja na zajedničkim delovima zgrade, kojima se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom. Aktivnosti održavanja se sastoje od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera u cilju podizanja stepena bezbednosti korisnika zgrade i trećih lica.

NEOPHODNI PREGLEDI NA ZGRADI u skladu sa pravilnikom o vrsti obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada su sledeći:

Gradjevinski element

temelji, noseći zidovi, stubovi, međuspratne konstrukcije, stepenište, liftovska okna, krovna konstrukcija, fasadani zidovi, unutrašnji zidovi, krov, oluci, stolarija i bravarija, ograde, nadstrešnice, trotoari i platoi oko zgrade, rigole, slivnici, rešetke, svetlarnici,..

Uredjaji i oprema

lift sa instalacijama, liftovsko postrojenje, pumpno postrojenje, hidroforskog postrojenje, uređaji za uzbunjivanje, oprema za video nadzor, opreme protivprovalnog sistema, oprema i uređaji za protivpožarnu zaštitu...

Instalacije

vodovodna i kanalizaciona mreža, elektroinstalacije, grejne instalacije , gromobranske instalacije, instalacije kablovskih i antenskih sistema, instalacija za video nadzor...


M SYSTEM d.o.o.

Profesionalni upravnik , održavanje i upravljanje zgradama

LICENCIRANI PROFESIONALNI UPRAVNIK

Miloš Matejić , 32 godine po zanimanju diplomirani inženjer građevinarstva sa licencom Inženjerske komore Srbije broj 419. Od februara 2012. godine do septembra 2017. godine radio u Direkciji za izgradnju i uređenje Pančeva na poziciji odgovornog inženjera za pripremu investicija u visokogradnji.

Pisanje projektnih zadataka, izrada predmera i predračuna za potrebe tekućeg i investicionog oržavanja, adaptacije, rekonstrukcije, sanacije i dogradnje, javnih objekata i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova bili su njegovi svakodnevni poslovi.

Osim navedenog obavljao je poslove Lica za bezbednost i zdravlje na radu kao i poslove koordinatora po pitanju bezbednosti u fazi izvođenja gradjevinskih radova jer i za te poslove ima položene stručne ispite. Od septembra 2017. do 30.04.2018. radio u Sekretarijatu za investicije gradske Uprave grada Pančeva na istim poslovima.

Licencu za upravljanje stambenim zgradama broj 361 preuzeo u decembru 2017. godine u Privrednoj Komori Srbije.


M SYSTEM d.o.o.

Cara Nikolaja Drugog broj 61
11000 Beograd
PIB:106088416
Matični br.: 20534273
Šifra delatnosti: 6832

tel. +381-11-2459-314
mob. +381-60-09-333-19


Kontakt


Način komunikacije sa klijentima:

 • Putem telefona
 • Putem mejla
 • Zakazivanjem sastanka